Значения глаголов с корнями -ид- (-ход -) и -бег- (-беж-) по материалам русских говоров севера пермской области

Title: Значения глаголов с корнями -ид- (-ход -) и -бег- (-беж-) по материалам русских говоров севера пермской области
Transliterated title
Značenija glagolov s kornjami -id- (-chod -) i -beg- (-bež-) po materialam russkich govorov severa permskoj oblasti
Variant title:
  • Významy sloves s kořenem -ид- (-ход -) a -бег- (-беж-) : (na materiálu ruských nářečí severní části Permského kraje)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. [23]-34
Extent
[23]-34
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.