K interferenci v ruské sufixální derivaci

Title: K interferenci v ruské sufixální derivaci
Variant title:
  • К интерференции в русской суффиксальной деривации
    • K interferencii v russkoj suffiksal'noj derivacii
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. [35]-40
Extent
[35]-40
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.