[Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Základy slovenskej lexikológie]

Title: [Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Základy slovenskej lexikológie]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 214-216
Extent
214-216
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Základy slovenskej lexikológie. Prešov: Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied, 2003. 150 s. ISBN 80-8068-207-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.