Фoрмы род. пад. мн. ч. существительных в совремменом русском языке : (морфологические и морфонологические соотношения окончаний)

Title: Фoрмы род. пад. мн. ч. существительных в совремменом русском языке : (морфологические и морфонологические соотношения окончаний)
Transliterated title
Formy rod. pad. mn. č. suščestvitel'nych v sovremmenom russkom jazyke : (morfologičeskije i morfonologičeskije sootnošenija okončanij)
Variant title:
  • Genitiv plurálu u substantiv v současné ruštině : (morfologická a morfonologická souvztažnost koncovek)
Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. [123]-129
Extent
[123]-129
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.