Brandner, Aleš

Name variants:

Brandner, Aleš (preferred)
Бранднер, Алеш
Content type
Displaying 1 - 25 of 268.

Article
Brandner, Aleš. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky III. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 2, pp. 44–45.

Article
Brandner, Aleš. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky IV. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 41–43.

Article
Brandner, Aleš. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 48–50.

Article
Brandner, Aleš. Aktuální problémy slavistiky a perspektivy jejího vývoje. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 4, pp. 55–57.

Article
Brandner, Aleš. [Anderš, J. Česko-ukrajinské dialogy]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 2, pp. 68–69.

Article
Brandner, Aleš. [Bartoszewicz, Albert. История русского литературного языка. Част 1, Донациональный период]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, vol. 30, iss. A29, pp. 128–130.

Article
Brandner, Aleš. [Bartula, Cz. Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym]. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 4, pp. 57–59.

Article
Brandner, Aleš. [Blažek, Vladimír. Problematika staroruské substantivní paradigmatiky: popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 242–244.

Article
Brandner, Aleš. Bариантные формы у существительных мужского рода в Gsg, Lsg, Npl. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 143–151.

Article
Brandner, Aleš. Český elativ a jeho protějšky v ruštině. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 189–197.

Article
Kazdová, Eliška. Další lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 9–56.

Article
Pernička, Radko Martin. Doktoráty z oboru archeologie dosažené v letech 1971-1975 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 271–272.

Article
Kazdová, Eliška. Domitianovské reliéfy od Cancellerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 47–56.

Article
Oliva, Martin. Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 276–281.

Article
Dostál, Bořivoj. Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 43–58.

Article
Vizdal, Jaroslav. Eneolitické pohrebisko vo veľkých Raškoviciach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 245–248.

Article
Rakovský, Ivo. Eneolitické výšinné sídliště u Oslnovic (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 277–279.

Article
Rakovský, Ivo. Eneolit na výšinném sídlišti Velká skála u Výrovic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 93–102.

Article
Makkay, János. Die Ergebnisse der Ausgrabung von Bisce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 115–123.

Article
Brandner, Aleš. [Fałowski, A.; Sendero, B. Biesiada słowiańska]. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 4, pp. 59–61.

Article
Brandner, Aleš. [Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 274–276.

Article
Brandner, Aleš. [Gazda, Jiří, ed. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3)]. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 2, pp. 63–64.

Article
Wiślański, Tadeusz. Główne nurty rozwoju kulturowego w starszym neolicie na niźu polskim. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 257–268.

Article
Brandner, Aleš. Gramatika v současné lingvodidaktice. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 2, pp. 38–40.

Article
Koštuřík, Pavel. Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z neolitického sídliště u Jaroměřic n. R.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 57–64.