C15

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1968
Volume: 17
Issue: C15
Publication year
1968
Department FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Příspěvek k problematice národní a demokratické revoluce v ČSR | [7]–26
Čerešňák, Bedřich
PDF
Pracovní nasazení Čechů v Německu počátkem druhé světové války (1939-1942) | [27]–51
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
Brněnská levicová inteligence v boji na obranu republiky před fašismem | [53]–72
Laichman, Miloslav
PDF
Češi a Maďaři v počátcích národního obrození : (ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy) | [73]–78
Pražák, Richard
PDF
Německá a česká verse Palackého Dějin | [79]–91
Válka, Josef
PDF
Die politisch-ideologische Rolle des Individualitätsbegriffs in der Geschichtsschreibung der Neuzeit | [93]–106
Kudrna, Jaroslav
PDF
Spionage und Bestechung in der Endphase des Dreissigjährigen Krieges | [107]–124
Šindelář, Bedřich
PDF
Česká a ukrajinská listina 2. poloviny 15. století : (ještě k otázce česko-ukrajinských kulturních vztahů ve středověku) | [125]–140
Macůrek, Josef
PDF
Problémy klasifikace filigránů | [141]–147
Flodr, Miroslav
PDF
Recenze – referáty – zprávy – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
Title Document
[Drabek, Anna M. Die Waisen : Eine niederösterreichisch-mährische Adelsfamilie...] | [149]–150
Šebánek, Jindřich
PDF
[Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band, Die Urkunden von 1271 bis 1301] | 150–151
Šebánek, Jindřich
PDF
[Zöllner, Erich. Das Projekt einer babenbergischen Heirat König Heinrichs III. von England] | 151
Šebánek, Jindřich
PDF
[Slovenská archivistika] | 151–152
Šebánek, Jindřich
PDF
[Sobotík, Bohumil. Bouře lidu na Hlučínsku v září 1848] | 153
Šebánek, Jindřich
PDF
Codices selecti phototypice impressi. Akademische Druck- und Verlagsanstall Graz. | 153–159
Flodr, Miroslav
PDF
[Warnke, Charlotte. Die Anfänge des Fernhandels in Polen (900-1025)] | 159–160
Hrabovská, K.
PDF
ABC světových dějin | 160–161
Pražák, Richard
PDF
300 let prešovského kolegia | 161–165
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [167]–174
PDF