Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě

Title: Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě
Variant title:
  • Великоморавское городище в городе Зноймо-Градище в Моравии
    • Velikomoravskoje gorodišče v gorode Znojmo-Gradišče v Moravii
  • Die Burgwallanlage in Znojmo-Hradiště in Mähren
    • Velikomoravskoje gorodišče v gorode Znojmo-Gradišče v Moravii
Contributor
Moravcová, Štěpánka (Translator of Summary)
Hochmannová-Vávrová, Věra (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. [9]-30
Extent
[9]-30
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Příloha: tabulky I-XI