Umění, svět, tradice, současnost

Title: Umění, svět, tradice, současnost
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 338-339
Extent
338-339
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Więzy tradycji. Pod redakcją Anny Węgrzyniak i Michała Kopczyka. Bielsko-Biała: Wydawnictwo "Scriptum", 2005. 386 s. ISBN 83-919814-6-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.