Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii

Title: Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii
Author: Petrus, Pavol
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 285-287
Extent
285-287
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pražák, Albert. Politika a revoluce: paměti. Miloš Zelenka, Stanislav Kokoška (editoři). Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 254 s. ISBN 80-200-1199-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.