Alternativy dějin a člověka

Title: Alternativy dějin a člověka
Author: Šaur, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 315-316
Extent
315-316
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kováčová, Marta. Gorkij - Arcybašev: dve alternatívy dejín a človeka. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. 109 s. ISBN 80-8055-942-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.