Stopy velkého člověka

Title: Stopy velkého člověka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 328-329
Extent
328-329
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jan Pavel II. Překročit práh naděje. Vydal Vittorio Messori; z italského originálu přeložila Ivana Peprná. 1. vyd. Praha: Tok, 1995. 195 s. ISBN 80-901006-9-4.
Weigel, George. Svědek naděje: životopis papeže Jana Pavla II. Z anglického originálu ... přeložili Karel Deutschmann et al. Vyd. 1. Praha: Práh, 2000. 879 s. ISBN 80-7252-035-0.
Jan Pavel II. Paměť a identita: rozhovory na přelomu dvou tisíciletí. Z italské autorizované verze ... přeložil Josef Koláček. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 165 s. ISBN 80-7192-976-X.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Příspěvek se věnuje dílu Karola Wojtyły, papeže Jana Pavla II.