Slovo a tvar jako předmět srovnávacího bádání

Title: Slovo a tvar jako předmět srovnávacího bádání
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 316-317
Extent
316-317
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
On verbal/visual representation: word & image interactions 4. Edited by Martin Heusser, Michéle Hannoosh, Eric Haskell, Leo Hoek, David Scott, Peter de Voogd. Amsterdam: Rodopi, 2005. Studies in comparative Literature; 50. 256 s. ISBN 90-420-1837-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.