Havlíčkovy Obrazy z Rus očima švýcarské rusistiky

Title: Havlíčkovy Obrazy z Rus očima švýcarské rusistiky
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 341-342
Extent
341-342
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Cernova-Burger, Irina. "Obrazy z Rus" (1843-46) Karela Gavličeka Borovskogo: voprosy češskogo i russkogo nacional'nogo prosveščenija b pervoj polovine 40-ch godov XIX veka ["Obrazy z Rus" (1843-1846) Карела Гавличека Боровского: вопросы чешского и русского национального просвешчения в первой половине 40-х годов ХIХ века]. Zürich: Pano, 2005. 397 s. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas; Bd. 7. ISBN 3-907576-66-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.