K padesátiletí rusistiky v Prešově

Title: K padesátiletí rusistiky v Prešově
Author: Šaur, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 319-320
Extent
319-320
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Hľadanie ekvivaletnosti II.: zborník príspevkov z medzinárodovej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 17. až 19. júna 2004 v Prešove. Red. rada J. Sipko, A. Antoňák. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2004. 607 s. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis; 108/190. Humanistický zborník; 8. ISBN 80-8068-314-X.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.