Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor

Title: Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor
Author: Škulj, Jola
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. [187]-194
Extent
[187]-194
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.