Nově o Michailu Bulgakovovi

Title: Nově o Michailu Bulgakovovi
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 327
Extent
327
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Muránska, Natália. Fantastická trilógia Michaila Bulgakova. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. 117 s. ISBN 80-8050-619-1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.