Rané dramatické práce V. Majakovského a B. Brechta

Title: Rané dramatické práce V. Majakovského a B. Brechta
Author: Dohnal, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. 109-111
Extent
109-111
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ulbrecht, Siegfried. Die Dramatik des jungen Vladimir Majakovskij und des jungen Bertolt Brecht: eine kontrastive Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Verfremdungsverfahrens und der Montagetechnik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996. 333 s. Symbolae Slavicae; Band 25. ISBN 3-631-49920-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.