Příspěvek k dějinám slovansko-židovské koexistence

Title: Příspěvek k dějinám slovansko-židovské koexistence
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. [105]-107
Extent
[105]-107
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Židé v novodobých dějinách: soubor přednášek na FF UK: seminář východoevropských dějin při Ústavu světových dějin FF UK v Praze. Uspořádal Václav Veber. Praha: Karolinum, 1997. 323 s. ISBN 80-7184-412-8.