O postmodernismu a budoucnosti literární vědy

Title: O postmodernismu a budoucnosti literární vědy
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. 107-109
Extent
107-109
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Tracing literary postmodernism. Editor Tibor Žilka. Nitra: University of Constantine the Philosopher, Faculty of Humanities, Institute of Literary Communication, 1998. 218 s. ISBN 80-8050-143-2.