Invence a problémy: literárněvědná terminologie

Title: Invence a problémy: literárněvědná terminologie
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 129-130
Extent
129-130
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Bednaříková, Hana a kol. Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1999. 59 s. ISBN 80-244-0024-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.