Průvodce a průhled Nabokovem

Title: Průvodce a průhled Nabokovem
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 124-125
Extent
124-125
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pechal, Zdeněk. Hra v románu Vladimíra Nabokova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 209 s. ISBN 80-7067-933-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.