[Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie]

Title: [Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 112-115
Extent
112-115
  • ISSN
    0231-7664
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 403 s. ISBN 978-80-7254-938-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.