[Mulgan, Richard Grant. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií]

Title: [Mulgan, Richard Grant. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 163-165
Extent
163-165
  • ISSN
    0231-7664
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Mulgan, Richard Grant. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1998. 199 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-69-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.