[Česká filozofie ve 20. století]

Title: [Česká filozofie ve 20. století]
Author: Kuna, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 107-108
Extent
107-108
  • ISSN
    0231-7664
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Bayerová, Marie et al. Česká filozofie ve 20. století. 1., Směry, osobnosti, problémy. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1995. 361 s. ISBN 80-210-1222-6.
Gabriel, Jiří et al. Česká filozofie ve 20. století. [Díl] 2, Biograficko-bibliografický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 186 s. Česká filozofie ve 20. století; [Díl] 2. ISBN 80-210-1242-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.