Via lucis v novém překladu

Title: Via lucis v novém překladu
Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 281-282
Extent
281-282
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Komenský, Jan Amos. Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná to jest promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech. Praha : SPN, 1961.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.