[Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury]

Title: [Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury]
Author: Tichá, Zdeňka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 260-262
Extent
260-262
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.