Cвoeoбpaзиe жaнpoвoй cиcтeмы и идeйнoгo пocлaния poмaнa Ч. Aйтмaтoвa "Бypaнный пoлycтaнoк"

Title: Cвoeoбpaзиe жaнpoвoй cиcтeмы и идeйнoгo пocлaния poмaнa Ч. Aйтмaтoвa "Бypaнный пoлycтaнoк"
Transliterated title
Svojeobrazije žanrovoj sistemy i idejnogo poslanija romana Č. Ajtmatova "Burannyj polustanok"
Variant title:
  • Svébytnost žánrového systému a ideového poselství románu Č. Ajtmatova Stanice Bouřná
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. [101]-105
Extent
[101]-105
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.