D16

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1969
Volume: 18
Issue: D16
Publication year
1970
Stati
Title Document
Z českopolských [i.e. česko-polských] divadelních vztahů v 19. a 20. století | [7]–26
Pelikán, Jarmil
PDF
K problémům básnické tvorby Pavla Josefa Šafaříka | [27]–37
Krystýnek, Jiří
PDF
K české reformační postilografii | [39]–50
Kopecký, Milan
PDF
Jan Kollár a Srbové | [51]–65
Kudělka, Viktor
PDF
К нeкoтopым литepaтypнo-филocoфcким acпeктaм дpaмaтypгии M. Гopькoгo coвeтcкoй эпoxи | [67]–76
Mikulášek, Miroslav
PDF
Un grand recteur, ami des lettres romanes | [77]–99
Novák, Otakar
PDF
Una alma barroca frente a la literatura española | [101]–[112]
Hala, Arnold
PDF
Zur Spätmittelalterlichen Traktatliteratur : (Note wider den Teufel) | [113]–121
Uhrová, Eva
PDF
Pojetí lidu, boje a revoluce ve Slezských písních | [123]–130
Polák, Josef
PDF
České interpretace V.G. Korolenka | [131]–140
Vlašínová, Vlasta
PDF
Echa obchodów millenium cyrylometodejskiego w literaturze polskiej : (przyczynek do genezy dramatu Popiel i Piast Mieczysława Romanowskiego) | [141]–149
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
K charakteristice poválečné makedonské poezie | [151]–162
Dorovský, Ivan
PDF
Rozhledy
Title Document
Le mythe de Rimbaud en Tchécoslovaquie | [163]–168
Novák, Otakar
PDF
Zur Geschichte der jüngsten italienischen Literatur | [169]–174
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Eine italienische Synthese der ungarischen Literaturgeschichte | [175]–180
Pražák, Richard
PDF
Umění hereckého portrétu | [181]–183
Závodský, Artur
PDF
Dvě filmologické publikace | [185]–186
Rajnošek, Leo
PDF
Materiály
Title Document
Tři dopisy k dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba | [187]–192
Závodský, Artur
PDF
Listy F.X. Šaldy Františku Táborskému | [193]–214
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
[Michna z Otradovic, Adam. Das dichterische Werk] | [215]–216
Kopecký, Milan
PDF
[Dolanský, Julius. Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského a zelenohorského] | 216–217
Dorovský, Ivan
PDF
Slovenský literárny album | 217
Závodský, Artur
PDF
[Fialová, Vlasta. Zachariáš Solín, tiskař Kralické Bible] | 218
Kopecký, Milan
PDF
Petr Bezruč - Vojtěch Martínek : (vzájemná korespondence) | 218–219
Krystýnek, Jiří
PDF
[Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo] | 219–221
Srna, Zdeněk
PDF
[Lukić, Sveta. Savremena jugoslovenska literatura 1945-1965] | 221–222
Dorovský, Ivan
PDF
[Maślanka, Julius. Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia] | 222–224
Pelikán, Jarmil
PDF
[Мушинка, Микола. З глубини віків : Антологія усної народної творчисті українців Східної Словаччини] | 224–225
Krhoun, Mečislav
PDF
Prace Polonistyczne. Seria XXIV (1968) | 226
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Henri Bremond (1865-1033) | 227–229
Fryčer, Jaroslav
PDF
Le Lieu théâtral à la Renaissance | 229–232
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor
PDF
[Rémy, Tristan. Klauniády] | 232
Závodský, Artur
PDF
[Fredeman, William E. Pre-Raphaelitism] | 232–234
Kocmanová, Jessie
PDF
Za Frankem Wollmanem : (* 5. května 1888 v Bohušovicích nad Ohří, † 9. května 1969 v Praze)
Title Document
Literárněvědné dílo Franka Wollmana | 235–237
Krystýnek, Jiří
PDF
Frank Wollman a divadlo | 237–240
Závodský, Artur
PDF
Soupis prací Franka Wollmana za léta 1958-1969 | 240–242
Krystýnek, Jiří
PDF
Zprávy
Title Document
Une correspondance française retrouvée | 243–247
Novák, Otakar
PDF
Česká, slovenská a maďarská próza v angličtině | 247–248
Pražák, Richard
PDF
O literární balkanistice | 248–250
Dorovský, Ivan
PDF
Brněnská pobočka Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1968 a 1969 | 250
Kopecký, Milan
PDF
Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou | 251–253
Válek, Vlastimil
PDF
Veřejné přednášky o literatuře | 254–259
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf | [261]–273
Hošková, Magda
PDF