Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století

Title: Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století
Author: Krejčí, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 163-164
Extent
163-164
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Becher, Johannes R. Tränen des Vaterlandes : Deutsche Dichtung aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Berlin : Aufbau-Verlag, 1963.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.