Zápisky Marka Bydžovského z Florentina a Paprockého Diadochos

Title: Zápisky Marka Bydžovského z Florentina a Paprockého Diadochos
Variant title:
  • Historische Aufzeichnungen von Marek Bydžovský z Florentina und Paprocký's Diadochos
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 59-63
Extent
59-63
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.