Henry Fielding

Title: Henry Fielding
Variant title:
  • Генри Фильдинг
    • Genri Fil'ding
  • Henry Fielding
    • Genri Fil'ding
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 108-122
Extent
108-122
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
"Jako marxisté střežíme s láskou nesmrtelné kulturní hodnoty minulosti. Neděláme, na rozdíl od doktrinářů, škrt přes minulost, nýbrž stojíme na nerozborných základech lidského poznání, vědy, literatury a umění, které byly vybudovány nejen za kapitalismu, nýbrž již i za feudálního a otrokářského řádu a před ním. Ceníme si velikánů minulých věků za to, čím přispěli k probuzení lidstva, ale nechceme omezovat obzory naší dnešní společnosti historickými hranicemi jejich doby. Zdůrazňujeme s Marxem a Leninem kontinuitu kulturního vývoje... Naše kulturní dědictví zahrnuje v sobě všechno, co během staletí přispělo k tomu, aby si člověk stále více uvědomoval svět skutečnosti, všechno, co přispělo k přetvoření společenského vědomí ve smyslu nového a revolučního. A tak boj za kulturní dědictví je pro nás nerozlučně spjat s bojem za budoucí úděl lidu. A proto také náš boj si osobuje právo na dědictví všeho nejlepšího z živé minulosti." (V. J. Jerome.)