Tradice a novátorství v komediích V. Majakovského a Voskovce a Wericha : k typologii slovanské komediografie dvacátých a třicátých let 20. století

Title: Tradice a novátorství v komediích V. Majakovského a Voskovce a Wericha : k typologii slovanské komediografie dvacátých a třicátých let 20. století
Variant title:
  • Традиции и новаторство комедий В. Маяковского и Восковца и Вериха
    • Tradicii i novatorstvo komedij V. Majakovskogo i Voskovca i Vericha
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 151-159
Extent
151-159
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.