[Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století]

Title: [Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století]
Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. 186-188
Extent
186-188
  • ISSN
    0231-7818
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 151 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta; Č. 301. ISBN 80-210-1083-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.