K Šaldovu hodnocení Nerudy kritika

Title: K Šaldovu hodnocení Nerudy kritika
Variant title:
  • Неруда как критик в оценке Шальды
    • Neruda kak kritik v ocenke Šal'dy
  • Neruda als Kritiker in Šaldas Wertung
    • Neruda kak kritik v ocenke Šal'dy
Author: Pešta, Pavel
Contributor
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Krejčí, Karel (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. [113]-119
Extent
[113]-119
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Během své téměř půlstoleté kritické činnosti se F. X . Šalda nejednou vracel k Janu Nerudovi. Věnoval mu na půl druhé desítky studií, referátů, fejetonů a glos. Nesčetněkrát se jeho díla dotkl ve statích, zabývajících se jinými postavami nebo širší problematikou. V tomto článku si chceme povšimnout Šaldova hodnocení Jana Nerudy jako literárního a divadelního kritika.