Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
ISSN
0231-7915
Variant title
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. E, Series archaeologica et classica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1956-1995
Description
Archeologicko-klasická řada (řada E) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7915, vycházela v letech 1956-1995. Zahrnovala příspěvky z pravěké, časně historické a středověké archeologie, z oblasti klasické archeologie a filologie a dějin starověku. V roce 1996 se rozdělila na dvě samostatné řady: řadu M - archeologickou (ISSN 1211-6327) a řadu N - klasickou (ISSN 1211-6335), na které od 2009 navázaly recenzované vědecké časopisy Studia archaeologica Brunensia, ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Series archaeologica et classica (E) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis), ISSN 0231-7915, was published in 1956-1995. It included contributions from the field of prehistoric, early historic and medieval archaeology, classical archaeology and classical philology, and Ancient history. In 1996, this Series archaeologica et classica was separated into two series: archaeological series (M), ISSN 1211-6327, and classical series (N), ISSN 1211-6335. Starting from 2009, these two series were transformed into peer reviewed scholarly journals Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Volumes, Issues
1995 (Volume 44 of series SPFFBU)
E40
1994 (Volume 43 of series SPFFBU)
E39
1993 (Volume 42 of series SPFFBU)
E38
1992 (Volume 41 of series SPFFBU)
E37
1991 (Volume 40 of series SPFFBU)
E36
1989-1990 (Volume 38-39 of series SPFFBU)
1988 (Volume 37 of series SPFFBU)
E33
1987 (Volume 36 of series SPFFBU)
E32
1986 (Volume 35 of series SPFFBU)
E31
1985 (Volume 34 of series SPFFBU)
E30
1984 (Volume 33 of series SPFFBU)
E29
1983 (Volume 32 of series SPFFBU)
E28
1982 (Volume 31 of series SPFFBU)
E27
1981 (Volume 30 of series SPFFBU)
E26
1980 (Volume 29 of series SPFFBU)
E25
1979 (Volume 28 of series SPFFBU)
E24
1977-1978 (Volume 26-27 of series SPFFBU)
1975-1976 (Volume 24-25 of series SPFFBU)
1973-1974 (Volume 22-23 of series SPFFBU)
1972 (Volume 21 of series SPFFBU)
E17
1971 (Volume 20 of series SPFFBU)
E16
1970 (Volume 19 of series SPFFBU)
E15
1969 (Volume 18 of series SPFFBU)
E14
1968 (Volume 17 of series SPFFBU)
E13
1967 (Volume 16 of series SPFFBU)
E12
1966 (Volume 15 of series SPFFBU)
E11
1965 (Volume 14 of series SPFFBU)
E10
1964 (Volume 13 of series SPFFBU)
E9
1963 (Volume 12 of series SPFFBU)
E8
1962 (Volume 11 of series SPFFBU)
E7
1961 (Volume 10 of series SPFFBU)
E6
1960 (Volume 9 of series SPFFBU)
E5
1959 (Volume 8 of series SPFFBU)
E4
1958 (Volume 7 of series SPFFBU)
E3
1957 (Volume 6 of series SPFFBU)
E2
1956 (Volume 5 of series SPFFBU)
E1