Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2001, vol. 50, iss. F45

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 2001
Volume: 50
Issue: F45
Publication year
2001
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2682-0
Note
  • In memoriam Prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (4. 12. 1926 - 18. 11. 2000)
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document Document
Obrazová příloha PDF PDF
Title Document Document
[In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky] | [7]–9
Kroupa, Jiří
PDF PDF
Články – Articles
Title Document Document
"Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku) | [13]–37
Kroupa, Jiří
PDF PDF
Hlava královny ze Znojma | [39]–46
Pulkrábek, Jan
PDF PDF
O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch | [47]–51
Bartlová, Milena
PDF PDF
Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem v letech 1917-1920 | [53]–66
Bojarová, Markéta
PDF PDF
Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén | [67]–75
Křížová, Alena
PDF PDF
Materiály – Shorter notices, documents
Title Document Document
Škréta a Tempesta, Drahomíra a Proserpina | [79]–82
Konečný, Lubomír
PDF PDF
Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II. | [83]–109
Slavíček, Lubomír
PDF PDF
Varia
Title Document Document
Soupis prací Zdeňka Kudělky II. | [113]–114
Slavíček, Lubomír
PDF PDF
hidden section Autoři
Title Document Document
Autoři | 115
PDF PDF