Kniha o Leoši Janáčkovi v němčině a angličtině

Title: Kniha o Leoši Janáčkovi v němčině a angličtině
Author: Pečman, Rudolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 106
Extent
106
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Leoš Janáček in Briefen und Erinnerungen. Ausgewählt, mit Beiträgen und Anmerkungen versehen von Bohumír Štědroň; Deutsche Übersetzung von Ilse Schwarz-Turnovský. Praha: Artia, 1955. xii, 246 s.