Helfertovy Základy hudební výchovy

Title: Helfertovy Základy hudební výchovy
Author: Pečman, Rudolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 110
Extent
110
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Helfert, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Vyd. 2., v SPN 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 73 s. Na pomoc učiteli.