F17

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1973
Volume: 22
Issue: F17
Publication year
1974
Note
  • K nedožitým šedesátinám zasloužilého umělce profesora Bohdana Laciny
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Malířský odkaz Bohdana Laciny : zahajovací projev na umělcově posmrtné výstavě v Moravské galerii v Brně dne 19. dubna 1973 | [7]–13
Hlušička, Jiří
PDF
Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky | [15]–54
Sedlář, Jaroslav
PDF
K výkladu díla Bohdana Laciny : (několik poznámek na dvě témata) | [55]–62
Dufek, Antonín
PDF
K otázkám parléřovského sochařství | [63]–85
Kutal, Albert
PDF
"Monsù Desiderio" - François de Nome : glosy k výkladu jeho díla | [87]–95
Preiss, Pavel
PDF
Zur Interpretation der Kunst zwischen zwei Epochen : Skizze einer Monographie über F.A. Maulbertsch (1724-1796) | [97]–112
Krsek, Ivo
PDF
Vier italienische Landschaften aus der Schloßgalerie in Vizovice : (Paolo Alboni, Alessandro Magnasco) | [113]–123
Jirka, Antonín
PDF
Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky | [125]–140
Jeřábek, Richard
PDF
Činnost Adolfa Loose v Československu : I | [141]–155
Kudělka, Zdeněk
PDF
Secesní architektura v Brně | [157]–167
Sedlák, Jan
PDF
Raná tvorba zakladatelů českého moderního malířství ve sbírkách Moravské galerie v Brně | [169]–179
Hlušička, Jiří
PDF
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
Title Document
Poznámky k dílu Jana Adama Nessmanna | [181]–184
Stehlík, Miloš
PDF
Proslov k otevření výstavy "Památce Josefa Šímy" v Národní galerii v Praze 1. září 1971 | 184–185
Zemina, Jaroslav
PDF
Title Document
Přehled základních dat o životě a díle profesora Bohdana Laciny | [187]–189
Sedlář, Jaroslav
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [191]–193
PDF