K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění)

Title: K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění)
Author: Sus, Oleg
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 106-111
Extent
106-111
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license