[Schäfer, Hartmut. Byzantinische Architektur]

Title: [Schäfer, Hartmut. Byzantinische Architektur]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. 74-75
Extent
74-75
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Schäfer, Hartmut. Byzantinische Architektur. München : Heyne, 1978. 190 s. Heyne-Stilkunde; 9. ISBN 3-453-41209-5.