Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury

Title: Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury
Variant title
Некоторые новые познания о строительной технике архитектуры Великой Моравии
Einige neue Erkenntnisse über die Bautechnik der grossmährischen Architektur
Contributor
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [135]-150
Extent
[135]-150
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license