Notizen zur Wiener Tätigkeit von G. Fritsch, Fr. Kohl und W. Böhm

Title: Notizen zur Wiener Tätigkeit von G. Fritsch, Fr. Kohl und W. Böhm
Variant title
Poznámky k vídeňské činnosti B. Fritsche, Fr. Kohla a V. Böhma
К творческой деятельности Б. Фрича, Ф. Коля и В. Бема
Contributor
Jazykova, L. C. (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [327]-340
Extent
[327]-340
Type: Article
Language
German
License: Not specified license