Dvě knihy o renesančním sochařství

Title: Dvě knihy o renesančním sochařství
Author: Kutal, Albert
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 393-397
Extent
393-397
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Krautheimer, Richard; Krautheimer-Hess, Trude. Lorenzo Ghiberti. Princeton: Princeton University Press, 1956. viii, 457 s., 146 s. obr. příl. Princeton monographs in art and archaeology; 31.
Janson, Horst Woldemar. The sculpture of Donatello. 1, Plates. Princeton: Princeton University Press, 1957. xxvii, 260 s.
Janson, Horst Woldemar. The sculpture of Donatello. 2, Critical catalogue. Princeton: Princeton University Press, 1957. viii, 260 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.