[Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu]

Title: [Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. [144]-[145]
Extent
[144]-[145]
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 528 s.