Jindřichohradecká madona : příspěvek k pozdně gotickému deskovému malířství v jižních Čechách

Title: Jindřichohradecká madona : příspěvek k pozdně gotickému deskovému malířství v jižních Čechách
Variant title
Die Madonna aus Neuhaus : ein Beitrag zur spätgotischen Tafelmalerei in Südböhmen
Author: Vaněk, Martin
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, vol. 54, iss. F49, pp. [7]-26
Extent
[7]-26
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language