Neznámé kresby Michelangela Unterbergera a Franze Xavera Wagenschöna

Title: Neznámé kresby Michelangela Unterbergera a Franze Xavera Wagenschöna
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1996, vol. 45, iss. F40, pp. [103]-120
Extent
[103]-120
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license