Nástěnné malby Ivana Jakovleviče Bilibina v Praze

Title: Nástěnné malby Ivana Jakovleviče Bilibina v Praze
Variant title
Фрески И.Я. Билибина в Праге
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20, pp. [65]-80
Extent
[65]-80
Type: Article
Language
Czech
Russian
License: Not specified license
Summary language