Pozůstalost Františka Tkadlíka

Title: Pozůstalost Františka Tkadlíka
Variant title
Наследство художника Франтишека Ткадлика
Nachlass des František Tkadlík
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [217]-225
Extent
[217]-225
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language