Jaromír Šíp: Freska Jana Lukáše Krackera v lodi kostela sv. Mikuláše v Praze 3

Title: Jaromír Šíp: Freska Jana Lukáše Krackera v lodi kostela sv. Mikuláše v Praze 3
Author: Krsek, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 122-124
Extent
122-124
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jan Lukáš Kracker: Svatý Mikuláš. Text napsali Jaromír Šíp, Miroslav Korecký; fotografie Alexander Paul, Petr Paul. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 39 s., [6] l. barev., 47 s. čb. obr. příl. Poklady; sv. 2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.